Rychlost.cz Co je VPN?

Co je VPN?

Pod tímto označením najdete virtuální privátní síť (Virtual Private Network), která zjednodušeně představuje propojení několika počítačů. Slouží k tomu, aby bylo vytvořeno důvěryhodné privátní spojení - totožnost připojených stran je prověřována průběžně a z obou stran.

Jak privátní síť funguje?

Spojené počítače navzájem komunikují stejným způsobem jako v důvěryhodné privátní síti, přičemž dochází k neustálému vzájemnému ověřování totožnosti prostřednictvím digitálních certifikátů. Navíc po ověření (bez něhož by spojení prostřednictvím VPN nebylo možné) probíhá přenos dat a veškerá komunikace pomocí šifrování.

Výsledkem je vytvoření bezpečného šifrovaného spojení na nezabezpečených sítích, což se týká v první řadě internetu. K tomuto spojení je využito průchodu, jenž je vytvořen ve formě takzvaného VPN tunelu, k němuž se mohou připojit (pomocí hesla, digitálního certifikátu nebo uživatelského jména) pouze schválení a oprávnění uživatelé.

K čemu využije VPN běžný uživatel?

Pomocí VPN můžete nejen přistupovat vzdáleně například do firemního informačního systému, ale také spolehlivě ochránit svou soukromou webovou komunikaci a identitu, sledovat například filmy (kupříkladu populární Netflix), které jsou ve vaší zemi blokovány, surfovat po webových stránkách, k nimž mají přístup jen občané určité země. Právě z těchto důvodů je VPN stále častěji používána i v domácnostech.

O VPN mají zájem i firmy

Protože systém spolehlivého šifrování a využití tunelů umožní i skrytí IP adres, obejití cenzury nebo zamezení geoblockingu, je využíván i pro realizaci obchodních transakcí a dokáže působit dojmem, jako byste komunikovali z místa, kde se nachází server poskytovatele. Tedy například z jiného města nebo dokonce z jiného státu.

Přednosti sítě VPN

Jako uživatel nebo i správce sítě bezesporu uvítáte možnost bezproblémového rozšíření nebo zvětšení stávající VPN sítě v případě potřeby. Jako uživatel máte také možnost si nastavit vlastní priority a volby ohledně vzhledu virtuálního prostředí, navíc lze snadno pomocí VPN vyloučit i případná rizika, která se objevují v případě připojení na veřejnou Wi-Fi síť. V neposlední řadě možná využijete i to, že můžete obejít již avizovaná regionální omezení u stránek, určených jen pro některé státy.

Shrnuto a podtrženo, VPN je systém na propojení počítačů do zabezpečené soukromé sítě, a to i v situacích, kdy jsou na zcela jiných místech v internetu.