Rychlost.cz Informace Podmínky užití

Podmínky užití

A. Společné a všeobecné podmínky

 1. Server rychlost.cz je web (dále jen „web“) provozovaný fyzickou osobou Adamem Hakenem, IČ 72907673, Železnice, Bradlecká 340 (dále jen „provozovatel“), DS: 6s5a336.
 2. Na webu si lze též nechat otestovat rychlost připojení k internetu (dále též „připojení“). Užitím jakékoliv služby webu, a to i bez registrace, uzavírá uživatel s provozovatelem smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“) za následujících podmínek, včetně Oznámení o ochraně osobních údajů. Pro jakékoliv porušení smlouvy uživatelem (tedy porušení podmínek dle níže uvedeného) může provozovatel od smlouvy odstoupit a zamezit uživateli další využívání služeb webu.
 3. Chování uživatelů může být monitorováno a statisticky vyhodnocováno, stejně tak výsledky testů.
 4. Veškeré služby jsou provozovatelem poskytovány, až na výjimky, zdarma. O placených službách je uživatel vždy předem uvědoměn.
 5. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat zveřejněných samotnými uživateli na webu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému webu třetí osobou.
 6. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů, ani za způsob jakým služby využívají.Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb webu. Provozovatel neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb webu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 7. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby webu upravovat (tzv. moderovat).
 8. Uživatel plně zodpovídá za obsah, který na web sem vloží, především za vložené texty v diskusním fóru a hodnocení poskytovatelů připojení.
 9. Uživatel není oprávněn svým programovým vybavením cokoli ze stránek odstraňovat, blokovat či nezobrazovat.
 10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky i bez předchozího upozornění změnit a nemá povinnost na změny v podmínkách upozorňovat.
 11. Veškeré přístupy na tento web jsou logovány přes standardní log webového serveru. Toto logování je nezbytné k zajištění chodu serveru, ochranu před DDOS, ochranu před dalšími typy útoků, zvýšení bezpečnosti uložených osobních dat, apod. Tento log obsahuje z osobních údajů pouze IP adresu.
 12. Pokud uživatel vyplní před začátkem testu typ připojení, poskytovatele připojení, tarif připojení, okres, obec, jsou tyto údaje uloženy v cookie.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat, dle svého uvážení, jakékoli uživatelem vložené informace. Týká se to především lživých či jinak škodlivých informací.

B. Registrovaný uživatel tohoto webu

Osobní údaje uživatelů se zpracovávají dle zásad Oznámení o ochraně osobních údajů.

 1. Provozovatel umožňuje uživateli vést v rámci svého uživatelského účtu historii svých testů.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv smlouvu s uživatelem vypovědět s okamžitou platností, a to i bez udání důvodu a následně odstranit kompletní osobní záznamy uživatele.

C. Testovaní

 1. Provozovatel serveru si vyhrazuje všechna práva na výsledky testů provedených návštěvníky.
 2. Pokud je test párován s uživatelským účtem, který se ruší, je test anonymizován.

D. Diskusní fórum

 1. Provozovatel za účelem zajištění funkčnosti diskusního fóra webu (dále též „fórum“) může znemožnit změnu či smazání tématu fóra či příspěvků ve fóru. Uživatel není oprávněn požadovat odstranění či změnu příspěvků, které do fóra vložil či témat, která založil.
 2. Uživatel nesmí vkládat do fóra reklamu či propagovat konkrétní zboží či služby.
 3. Provozovatel či jeho moderátoři mohou příspěvky mazat dle uvážení, především v případech osobních útoků. Ty jsou na fóru zakázány.
 4. Uživatel nesmí vkládat do fóra jakékoli osobní údaje.

E. Recenze/Hodnocení

 1. Recenze (hodnocení) jsou zveřejňovány.
 2. Uživatel nesmí vkládat do recenzí jakékoli osobní údaje. Hodnocení je oprávněn vložit pouze uživatel, který je zákazníkem daného poskytovatele připojení a má s nim uzavřenu smlouvu. Recenzi je možno vložit pouze z IP adresy daného poskytovatele připojení. Uživatel ověřen přes jeho emailovou adresu (je zakázáno používat jednorázové emailové adresy). Uživatel je oprávněn vložit pouze jedno hodnocení svému poskytovateli připojení.
 3. Informace o uživateli, který hodnocení vloží, zveřejňovány nejsou. Mohou být však dostupná jeho poskytovateli připojení.

F. Poptávky připojení

 1. Uživatel může vytvořit poptávku po připojení. Odesílatelem poptávky je uživatel, poptávka směřuje přímo konkrétním poskytovatelům připojení a provozovatel webu Rychlost.cz působí pouze jako zprostředkovatel kontaktu, nikoli uzavření smlouvy.
 2. Uživatel vytvoří poptávku, tím že vybere jednoho či více poskytovatele připojení, respektive jejich tarify připojení, vyplní kontaktní e-mailovou adresu, telefon a údaje o místě připojení. Toto následně odešle do systému.
 3. Poptávka není závazná, ani pro uživatele, ani pro poskytovatele připojení. Výsledný právní akt uzavření smlouvy je proveden již přímo mezi uživatelem a poskytovatelem připojení.
 4. Poptávka (pro připojení podstatné informace) bude dostupná pouze vybraným poskytovatelům připojení, kteří budou mít 4 pracovní dny na reakci (odmítnutí, potvrzení, návrh změny, atd.).
 5. Poskytovatel, který má o uživatele poptávajícího připojení zájem, odsouhlasí podmínky. Po odsouhlasení podmínek poskytovatelem připojení je uživateli zaslán e-mail s potvrzením zájmu poskytovatele a přiděleným id poptávky. Pomocí odpovědi na tento e-mail uživatel sdělí své osobní údaje přímo poskytovateli připojení a tento s ním dořeší objednávku služby. V případě, že je s poskytovatelem přípojení uzavřena zpracovatelská smlouva, jsou osobní údaje předány přímo.
 6. Uživatel může být požádán o vložení recenze, vyplnění dotazníku spokojenosti, zde vyplní například informace o uzavřené smlouvě o poskytování internetového připojení. Vyplnění je nepovinné.
 7. Uživatel může kdykoli tuto poptávku zrušit a své osobní údaje smazat.
 8. Pro poptávajícího uživatele je tato služba zdarma a neplynou z ní žádné závazky.

G. Poptávky připojení (další ujednání pro poskytovatele připojení)

 1. Pokud z poptávky uživatele, vzejde nabídka poskytovatele, která je následně uživatelem potvrzena, je další komunikace již vedena přímo mezi uživatelem a poskytovatelem. Samotná objednávka se již řeší přímo mezi uživatelem a poskytovatelem.
 2. Pokud není uvedeno jinak, je poskytovatel připojení povinen z každé uzavřené smlouvy vzešlé z této poptávky vyplatit na základě výzvy k platbě provizi provozovateli webu. Provize je smluvní a je vždy zobrazena na stránce, kde poskytovatel připojení reaguje na poptávky. Zpravidla tato provize dosahuje výše jednotek částky měsíčního tarifu (nezlevněná, neakční cena), který si uživatel objedná. Poskytovatel je povinen pravdivě sdělovat informace o uzavřených smlouvách. Pro neplátce je výše provize vypočítána z koncové ceny jejich tarifu plus DPH, pro plátce je cena bez DPH plus DPH. Po připsání peněz na účet provozovatele, je vystaven daňový doklad, který je zaslán emailem.
 3. Účast v poptávkovém systému není nároková, provozovatel projektu rychlost.cz může jednostranně bez udání důvodu službu omezit.