Rychlost.cz Informace Metodika

Metodika testování

Výsledná čísla měření rychlosti jsou samozřejmě tím nejdůležitějším údajem. Proč se tedy nepodívat na to, jak test přesně funguje a probíhá? V zásadě existují 2 hlavní způsoby, jak rychlost měřit. Buď se v testu zaměříme na několik serverů v různých lokacích najednou, nebo místo toho zvolíme pouze jeden server. Oba testy mají vysokou informační hodnotu, ale pracují na odlišném principu.

Dohromady tyto testy pak tvoří velmi přesný obraz o tom, jak je vaše připojení k internetu rychlé (nebo pomalé). Pokud chcete, aby výsledky testů skutečně odpovídaly reálnému údaji o rychlosti vašeho připojení, pak v průběhu měření nezapínejte žádné aplikace a nepřipojujte do sítě žádná další zařízení než to, na kterém rychlost internetu měříte. Jak tedy celý proces měření probíhá?

Test s výběrem více serverů souběžně – na stránce startu testu označeno jako "Česká republika (počet serverů)"

 1. Nejdříve se provede rychlý test odezvy (neboli pingu) na všechny servery v daném výběru. Při měření odezvy se zjišťuje, jak rychle dokáže daný testovací server přijmout malý objem dat z vašeho počítače. Čím kratší odezva serveru, tím lépe.
 2. Servery, které stihnou poskytnout odpověď do přibližně 1 sekundy po odpovědi prvního serveru, jsou vybrány pro další testování, ostatní jsou vyřazeny.
 3. Nakonec se odezva otestuje na serveru, který byl v tomto ohledu nejrychlejší. V tomto bodě také dojde ke měření hodnoty „jitteru“. Jitter vyjadřuje míru kolísání odezvy a tím pádem stabilitu připojení.
 4. Dalším krokem je jednovláknový test stahování (downloadu), který je proveden vůči serveru s nejkratší odezvou. Jednovláknový test znamená, že se stahuje pouze jedním připojeným kanálem.
 5. Následně se provede vícevláknový test stahování (downloadu). Tento test stahování se provede vůči všem nevyřazeným serverům, které stihnou otevřít spojení do 1 sekundy. Vícekanálový test měří několikanásobné spojení se servery, maximálně však 40 spojení najednou. Zpravidla nám poskytuje lepší představu o rychlosti stahování především tam, kde je přípojka relativně rychlá.
 6. Po stahování je čas změřit nahrávání (upload). Nejdříve jednovláknovým testem vůči serveru s nejkratší odezvou.
 7. Následně se provede vícevláknový test nahrávání (uploadu). Tento test nahrávání se provede vůči všem nevyřazeným serverům, které stihnou otevřít spojení do 1 sekundy. Vícevláknový test měří několikanásobné spojení se servery, maximálně však 40 spojení najednou.
 8. Test je dokončen.

Test s výběrem jednoho serveru

 1. Nejdříve se provede rychlý test odezvy (pingu) vůči vybranému serveru. Pokud vybraný server selže, bude odezva otestována na všech záložních serverech. Pro finální otestování hodnot bude vybrán ten server, který má nejkratší odezvu.
 2. Na finálním vybraném serveru se provede konečný test odezvy a změří se jitter (kolísavost odezvy).
 3. Následuje jednovláknový test stahování (downloadu).
 4. Vůči vybranému serveru je proveden vícevláknový test stahování (downloadu). Otevře se maximálně 40 spojení najednou a jedná se jenom o ta spojení, která se otevřou do 1 sekundy.
 5. Proběhne jednovláknový test nahrávání (uploadu).
 6. Vůči vybranému serveru je proveden vícevláknový test nahrávání (uploadu). Otevře se maximálně 40 spojení najednou a jedná se jenom o ta spojení, která se otevřou do 1 sekundy
 7. Test je dokončen.

Proč jsou někdy výsledky měření odlišné?

Stalo se vám někdy, že měření rychlosti vykazuje odlišné hodnoty při opakovaných testech? Na vině může být několik faktorů:

 • Počet momentálně připojených zařízení v síti
 • Vytížení přípojky a agregace (např. stahování většího objemu dat nebo přehrávání HD videa během testu, testování ve špičce na sdílené lince)
 • Vlastnosti operačního systému nebo prohlížeče
 • Zahlcenost konkrétního serveru, ze kterého stahujete data
 • Zatíženost vašeho počítače či jiného koncového zařízení

Vypadá celý proces složitě? Je to třeba, abychom zjistili opravdu hodnotná data, tak potřebujeme testovat podrobně. Pro vás to ale žádné složitosti navíc neznamená. Zde rychlost svého internetu zjistíte jedním klikem.