Rychlost.cz Informace Metodika

Metodika testování

Test je spuštěn tak aby bylo dosaženo výsledku. Přednostně je brán test ve flashy, následne javascriptová verze (tzv. HTML5) a pokud ani tento test není možno provést tak starou javascriptovou verzi.

Flash verze (2014)

Bude sepsáno. V zásadě se principielně neodlišuje.

Javascriptová verze (2014)

Bude sepsáno. V zásadě se principielně neodlišuje.

Stara javascriptová verze

Test downloadu

Princip měření rychlosti internetu je jednoduchý, po spuštění testu začne Váš prohlížeč stahovat testovací soubor o velikosti přibližne 100kB. V případě, že je tento soubor stažen za více jak 5 sekund, je test uspěšně dokončen a uveden ve statistice.

V opačném případě je vypočítana nová velikost testovacího souboru, který bude, dle prvního nepřesného testu, stažen za déle jak 5 sekund. Maximální velikost testovacího souboru je cca 5000 kB, v tomto případě je test platný i v případě kratšího testu než 5 sekund.

Test uploadu

Test uploadu je prováděn obdobně. K testu jsou použita data získaná při testu downloadu s horním limitem cca 1500 kB a polovinou dat z testu downloadu.

Test ping/odezva

Test odezvy slouží k přibližnému určení odezvy (tzv. ping) klienta ku serveru. Tento test je však vzhledem k použité technologii velmi orientační.

Statistika

Pokud je to z hlediska zátěže přijatelné je u sumarizovaných statistik připojení počítán průmer z množiny nenulových hodnot bez horních a dolních 10% hodnot. Pokud je počet testů v rámci množiny méne než 10, je použit medián.Toto je prozatím užito v tabulkách připojení a tarifů jednotlivých poskytovatelů připojení. V ostatních připadech je užit prostý aritmetický průměr.