Rychlost.cz Fórum Všeobecná diskuze o různych typech připojení Telefónica O2, ústředny, přístupová síť, ADSL, VDSL

Telefónica O2, ústředny, přístupová síť, ADSL, VDSL

Telefónica O2, ústředny, přístupová síť, ADSL, VDSL

Všeobecná diskuze o různych typech připojení
Strana:1 2 3 4 5 6 7
od techniko2
příspěvků: 13
IP: (zobrazit)

Založil jsem následující téma, abych vysvětlil veškeré nejasnosti, týkající se připojení k internetu po sítí O2.

Předně bych začal tím, kde se internet bere a jak se dostává ke koncovému zákazníkovi.

Takže jak již možná víte, vše začíná na telefonní ústředně. Ústředny se nacházejí ve všech městech, a v převážné většině i ve všech vesnicích. Ústředny jsou rozděleny dle významu na HOST, RSU a DLC. HOST bývá umisťován na strategických místech z hlediska propojení dálkovým optickým kabelem. Nachází se zpravidla ve velkých městech (HOST Ostrava, HOST Jeseník, HOST Olomouc.....), pak následují RSU a DLC, všechny ústředny jsou mezi sebou propojeny optickým kabelem a to dvěma směry, tak aby bylo možné v případě např. překopnutí optiky napojení z druhého směru bez výpadku signálu. Na ústřednách se nachází ústřednový automat, zajíšťující provoz pevných linek (HTS, PSTN) ale také optické rozvaděče, převodníky, klimatizace a z našeho hlediska věc nejzajímavější tzv. DSLAM, zjednodušeně se dá říct, že se jedná o jakýsi datový rozvaděč, v němž jsou umístěny karty (pro ADSL jsou to karty VDEB, pro VDSL karty VDEB2). Do těchto karet vede optické vlákno, signál se převádí do klasického metalického kabelu, který vchází do tzv. Portu DSLAMU jenž má dvě pozice. Na ústředně jsou pak dále umístěny propojovací pozice, signál v podobě telefonního čísla se vytváří v ústřednovém automatu, je veden kabelem na tzv. příchozí pozici (HW). Tu si lze představit jako velkou svorkovnici s 256 pozicemi vždy po dvou drátech (a b), těchto pozic může ústředna obsahovat dle své velikosti od 256 až třeba do 500 000. Dále jsou pak v podobě dalších svorkovnic vyvedeny porty DLSMAMu a tzv. odchozí pozice což vlastně není nic jiného než kabel, který vede v zemi vyvedený na ústředně. veškeré tyto pozice jsou propojeny tzv. ranžírem (klasický zvonkový drát o průměru 0,5mm). Takže v případě ADSL z HW (příchod z ústřednového automatu) vede ranžír na port DSLAMu, do první pozice. Z druhé pozice nám odchází na odchozí pozici, tudíž přímo do kabelu. Ještě nesmím zapomenout že v portu DSLAMU je vždy vložen splitter, jedná se o filtr, který nám prakticky nanáší digitální signál to telefonního signálu. Z ústředny nám tedy signál odešel do kabelu, teď je přiváděn k zákazníkovi. Dle vzdálenosti připojného místa od ústředny vede signál buďto přímým kabelem, nebo ještě přes několik nadzemních rozvaděču. Řazení rozvaděčů je následující, TR - traťové rozvaděče (bývají umístěny ve sklepeních budov. bývá to obyčejně velká místnost, ve které se nacházejí kabelové závěry na nichž se taktéž ranžíruje), potom následují SR - síťové rozvaděče, plastové budky volně v terénu nebo skříně na budovách - taktéž se v nich ranžíruje, vždy do něj přichází mnohažílový přívodní kabel a z něj odcházení menší kabely do dalších rozvaděčů - UR - účastnických rozvaděčů, ty jsou umístěny v každém druhém domě a v každé ulici, z nich pak vede buďto zemní kabel do KR - koncový rozvaděč a nebo přímo do zásuvek pomocí kabelu SYKFY, který bývá přibit po budově. Také bych neměl opomenout jaké typy kabelů se používaly a také používají v rozvodných sítích. Takže jsou to převážně telefonní metalické čtřkované kabely s měděnými jádry o průměru 0,4 0,6 0,8mm izolované PVC. Používají se kabely plněné i neplněné voduodpuzující hmotou. V minulosti byly kladeny do země i olověné kabely, které měly izolaci papír/vzduch, dodnes po nich chodí mnoho ADSL služeb, převážně bývají umístěny v historických jádrech měst a na panelových sídlišťích. No, to je pro začátek tak všechno, ještě bych se asi rozepsal více o těch kabelech, protože to je nejdůležitější přenosové médium z hlediska ADSL.

 
od xb144
příspěvků: 6
IP: (zobrazit)

technikO2:09.10.2011 10:30Založil jsem následující téma, abych vysvětlil veškeré nejasnosti, týkající se připojení k internetu po sítí O2....

Chlape, tak ty mi jdeš vhodně "do rány". ;-)

Právě ode mne odešel technik (externista) od O2, protože se mi nějak "nepovedl" upgrade z ADSL na VDSL.

Závěr byl: útlum 38dB na kabelu (ve vzdálenosti 1100m od hlavní ostravské ústředny) nutno prověřit kabelovými techniky, potenciálně technicky nemožné pro službu VDSL.

Jsem 3 dny bez NETu (jedu přes GPRS). :-(

Tvůj příspěvek se mi líbil, tyhle technické věci mě zajímají.

Máš prosím nějaké tipy, jak to může dopadnout?

 
od techniko2
příspěvků: 13
IP: (zobrazit)

xb144:09.10.2011 17:26Chlape, tak ty mi jdeš vhodně "do rány". ;-)

Právě ode mne odešel technik (externista) od O2, protože se mi nějak "nepovedl" upgrade z ADSL na VDSL.

Závěr byl: útlum 38dB na kabelu (ve vzdálenosti 1100m od hlavní ostravské ústředny) nutno prověřit kabelovými techniky, potenciálně technicky nemožné pro službu VDSL.

Jsem 3 dny bez NETu (jedu přes GPRS). :-(

Tvůj příspěvek se mi líbil, tyhle technické věci mě zajímají.

Máš prosím nějaké tipy, jak to může dopadnout?

No, tak tohle by měl ten externista, vyřešit hned, já osobně jsem to řešil už hodněkrát, ten útlum je na tu vzdálenost hodně, ADSLko jelo dřív v pohodě, protože pracuje na nižší frekvenci, ale VDSL jede na frekvenci vyšší, takž mohlo některý úsek na vedení narušit, řeší se to tak, že se vaše číslo přehodí na jinou páru v kabelu a vše by se mělo opravit, je divné, že to neudělal..... Ale pokud kabelář O2 zjistí že je na dané páře svod, případně jiná závada, tak by mělo být jeho povinností poruchu přesně lokalizovat a nechat opravit.

 
od xb144
příspěvků: 6
IP: (zobrazit)

technikO2:09.10.2011 18:22No, tak tohle by měl ten externista, vyřešit hned, já osobně jsem to řešil už hodněkrát, ten útlum je na tu vzdálenost hodně, ADSLko jelo dřív v pohodě, protože pracuje na nižší frekvenci, ale VDSL jede na frekvenci vyšší, takž mohlo některý úsek na vedení narušit, řeší se to tak, že se vaše číslo přehodí na jinou páru v kabelu a vše by se mělo opravit, je divné, že to neudělal..... Ale pokud kabelář O2 zjistí že je na dané páře svod, případně jiná závada, tak by mělo být jeho povinností poruchu přesně lokalizovat a nechat opravit.

Díky za odpověď. No mě to taky překvapilo, že se ti technici takto dělí - jeden to změří a jiný to (jindy) řeší.

Trochu podezírám O2, že posílá v 1. fázi "levné" techniky bez pravomocí, primárně najít špatně zapojený modem.

Není to možné?

 
od techniko2
příspěvků: 13
IP: (zobrazit)

Ještě bych tedy něco málo napsal k těm kabelům. Existují zemní, samonosné, říční, drážní atp.... Budu se zabývat jen těmi zemními, s těmi ostatními typy se z hlediska provozu ADSL setkáváme jen velice zřídka. Nejzákladnějším typem takovéhoto kabelu je TCEPKPFLE - telefonní kabel s mědenými jádry, PVC izolací, stíněný a plněný voduodpuzující hmotou. Dále se pak ještě vyskytují kabely CEKE, v podstatě to samé, jen nejsou plněné a kabely olověné s izolací papír/vzduch. Tyto kabely jsou běžně používány v síti. Základním přenosovým elementem těchto kabelů je tzv. křížová čtyřka (méně častěji - spíše dříve jeden pár), ta obsahuje čtyři dráty stočené vzájemně do sebe, udává se tedy počet čtyřek - vyrábějí se v základních počtech kde N udává počet čtyřek 1xN, 3xN, 5xN, 10xN, 15xN, 25xN, 35xN, 50xN, 75xN, 100nX................600xN, kabel má tedy dvojnásobný počet vodičů, takže 3xN je 3x4=12žil na celý kabel, případně 400xN je 400x4=1600žil (a to už je umění spojit do sebe). Pravidlem je že je pro jednu stanici je vyčleněná jedna čtyřka. Dalším neméně důležitým parametrem je průměr vodiče - v telekomunikacích se uvádí vždy průměr a nikoliv průřez. Vyrábějí se ve čtyřech průměrech - 0,4mm - 0,6mm - 0,8mm. Samozřejmě čím větší průměr, tím menší odpor, tím menší útlum a tím lepší přenosové parametry. Průměry se dělí dle vzdálenosti od ústředny, zpravidla do 2km 0,4 do 5km - 0,6 a dále 0,8. V zemi bývá na kabelech spousta spojek, které vznikly při montáži, nebo při narušení kabelu, tyto spojky ale nijak výrazně neovlivňují parametry, pokud do nich nevnikne voda.

 
od xb144
příspěvků: 6
IP: (zobrazit)

Jo a ještě: "strašili" mě - technik, support line i obchodní linka - že za jistých okolností nebude u mě VDSL technicky realizovatelné.

Jasně, znám pořekadlo o tmě pod svícnem ;-), ale kilometr od hlavní severomoravské ústředny mi přece jen přijde jako "technicky docela dobrá adresa". :-(

Aby člověk hledal u malých bezdrátářů, předtím (bohužel jinde) mě připojoval kámoš rádiem (a dokonce zadarmo) a ten fofr, co jsem tehdy měl, to bych u O2 nezaplatil ... no a pokud zaplatil, tak bych se asi musel přestěhovat na ústřednu. ;-) :-(

 
od techniko2
příspěvků: 13
IP: (zobrazit)

xb144:09.10.2011 18:30Díky za odpověď. No mě to taky překvapilo, že se ti technici takto dělí - jeden to změří a jiný to (jindy) řeší.

Trochu podezírám O2, že posílá v 1. fázi "levné" techniky bez pravomocí, primárně najít špatně zapojený modem.

Není to možné?

To ne, technik co k Vám přijel externista, dělá obyčejně zřizování nových stanic, a odstraňování poruch, on k Vám přijede s měřákem a začne zjišťovat proč to nefunguje, vyzkouší to u Vás, pak jede na ústřednu a pokud ani tam nic nenajde, tak by měl vymezit úsek poruchy, např. mezi ústřednou a SR nebo SR a UR, případně jinde, potom konstatuje že on tuto závadu neodstraní a předá celou věc na kabeláře O2, a ten provede měření na kabelu, pokud zjistí např. přerušenou páru, tak on nebude ten kdo začne kopat a opravovat, ale celou věc předá na jinou externí firmu, která zajistí výkopy a opravu kabelu. Ze své zkušenosti vím, že všechny rozvaděče bývají osazeny bleskojistkami proti přepětí, někdy tyto bleskojistky zavlhnou, a to pak útlum letí nahoru...

 
od xb144
příspěvků: 6
IP: (zobrazit)

technikO2:09.10.2011 18:38Ještě bych tedy něco málo napsal k těm kabelům. ...

Super info, díky!!
:-)

Průměr je dle mého (jsem taky technik :-) ) logický. Průřez se blbě představuje.

 
od xb144
příspěvků: 6
IP: (zobrazit)

technikO2:09.10.2011 18:44To ne, technik co k Vám přijel externista, dělá obyčejně zřizování nových stanic, a odstraňování poruch, on k Vám přijede s měřákem a začne zjišťovat proč to nefunguje, vyzkouší to u Vás, ...

Opět díky. :-)

A opravdu je možné, že by se kvůli mne začlo kopat? No mi to přijde málo pravděpodobné, a ve stejném duchu se vyjadřovali všichni zúčastnění (viz výše) - že kdyžtak dostanu ADSL zpět. Popravdě mi i to ADSL přišlo dost divné, jakoby to "chcípalo" tím způsobem, že se jakoby ztrácely pakety a běžná webová stránka se nedotáhla celá. Nebo zrovna na těchto stránkách rychlost.cz nedojel test.

S tím jsem se dosud nikdy nikde nesetkal.

 
od techniko2
příspěvků: 13
IP: (zobrazit)

xb144:09.10.2011 18:50Opět díky. :-)

A opravdu je možné, že by se kvůli mne začlo kopat? No mi to přijde málo pravděpodobné, a ve stejném duchu se vyjadřovali všichni zúčastnění (viz výše) - že kdyžtak dostanu ADSL zpět. Popravdě mi i to ADSL přišlo dost divné, jakoby to "chcípalo" tím způsobem, že se jakoby ztrácely pakety a běžná webová stránka se nedotáhla celá. Nebo zrovna na těchto stránkách rychlost.cz nedojel test.

S tím jsem se dosud nikdy nikde nesetkal.

Počkal bych, s čím přijdou, je možné že na tom kabelu opravdu něco bude, a vždy je v našem zájmu to opravit....

 
od xb144
příspěvků: 6
IP: (zobrazit)

Díky. Počkám.

Zkušenost s techniky a na call centrech pozitivní.

Chápu, že jde o procesy a ve velkých firmách procesy nastavují manažeři, co techniky, natožpak operátory, zhusta pohrdají (čest výjimkám).

 
od jakuub
příspěvků: 197
IP: (zobrazit)

technikO2:09.10.2011 18:54Počkal bych, s čím přijdou, je možné že na tom kabelu opravdu něco bude, a vždy je v našem zájmu to opravit....

A jéje, O2 guru je i na rychlost.cz :)

 
od tom449
příspěvků: 36
IP: (zobrazit)

Dobrý den,

To je super že tady začal psát někdo s kým si můžou ti co je to zajímá psát :D

Já mám taky nějaký dotaz:

Mám VDSL 16 mbit/s download ale rychlost je maximálně 9.2 - 9.8 mbit/s! Jsem 350 metrů od ústředny. Jenže pozor!!! Když stahuju pomocí programu Download Express, který soubor rozdělí na více částí, tak to stahuju 16 - 17 mbit/s konstantně!!! To samé u měřáku na speedtest/dot/net , tam naměřím klidně i 17 mbit/s. Ale tady na rychlost.cz nebo kdekoli jinde pořád 9 až 9.9 mbit/s.

Už jsem to řešil s technikem ale on nevěděl čím to je a konec.

Myslíte že Vy by jste mi mohl poradit?
Díky moc

 
od fispol
příspěvků: 18
IP: (zobrazit)

tom449:10.10.2011 14:45Dobrý den,

To je super že tady začal psát někdo s kým si můžou ti co je to zajímá psát :D

Já mám taky nějaký dotaz:

Mám VDSL 16 mbit/s download ale rychlost je maximálně 9.2 - 9.8 mbit/s! Jsem 350 metrů od ústředny. Jenže pozor!!! Když stahuju pomocí programu Download Express, který soubor rozdělí na více částí, tak to stahuju 16 - 17 mbit/s konstantně!!! To samé u měřáku na speedtest/dot/net , tam naměřím klidně i 17 mbit/s. Ale tady na rychlost.cz nebo kdekoli jinde pořád 9 až 9.9 mbit/s.

Už jsem to řešil s technikem ale on nevěděl čím to je a konec.

Myslíte že Vy by jste mi mohl poradit?
Díky moc

Domnívám se, že nemusí být problém ani ze strany Vaší, ani ze strany poskytovatele. Nýbrž vůbec v principu přenosu TCP/IP protokolu. Rychlosti se celkově zvyšují a zvyšují, ale na vlastní charakter a princi potvrzování paketů versus ACK u bezdrátu a podobně se nepamatuje. Potom mohou být lidé docela zklamaní z rychlostí, ale nemusí to být jen to, že to poskytovatelovi zlobí....... To co píšete, že použijete více vláken na stahování pomocí akcelerátoru, který neudělá nic jiného, než že naváže víc vláken mne k tomu přímo navádí. Tedy jinak řečeno propustnost Vaší linky je tím pádem O.K. ale v jednom spojení Váš TCP/IP protokol toho víc nepřenese.

 
od tom449
příspěvků: 36
IP: (zobrazit)

fispol:10.10.2011 15:18Domnívám se, že nemusí být problém ani ze strany Vaší, ani ze strany poskytovatele. Nýbrž vůbec v principu přenosu TCP/IP protokolu. Rychlosti se celkově zvyšují a zvyšují, ale na vlastní charakter a princi potvrzování paketů versus ACK u bezdrátu a podobně se nepamatuje. Potom mohou být lidé docela zklamaní z rychlostí, ale nemusí to být jen to, že to poskytovatelovi zlobí.......

Jenže podle výsledků tady na rychlost.cz to vypadá že někomu s VDSL to i zde naměří přes 16 mbit/s.

 
Strana:1 2 3 4 5 6 7

Diskuze k tomuto tématu pokračuje na další stránce.

Vyzkoušejte náš speedtest. Fungující i bez Flashe, čistě na Javascriptu.