Rychlost.cz Články Komplexní průvodce světem serverů: Od serverhousingu po virtuální servery

Komplexní průvodce světem serverů: Od serverhousingu po virtuální servery

Autor článku: Jakub Janíček | 09.07.2024

Vstupte do světa serverů a objevte ideální řešení pro vaše podnikání. Ať už potřebujete bezpečné úložiště pro firemní data, stabilní platformu pro webové stránky nebo výkonný server pro náročné aplikace, v našem článku najdete vše, co potřebujete vědět. Přehledně a srozumitelně vám vysvětlíme rozdíly mezi serverhousingem, serverhostingem i virtuálními servery a pomůžeme vám zorientovat se v jejich výhodách a nevýhodách.

Komplexní průvodce světem serverů: Od serverhousingu po virtuální servery

Žijeme v digitální éře, kdy už se bez připojení k internetu prakticky neobejdeme. Jak možná víte, celá internetová síť je postavena na datech, která je nutné někde skladovat a třídit. Právě k tomuto účelu slouží servery, které běžně využívají nejen odborníci v IT či poskytovatelé internetu, ale i podnikatelé.

Uvažujete o zřízení vlastních serverů? V souvislosti s tím můžete využít různých řešení, ať už půjde o serverhousing nebo třeba virtuální servery. Jaké řešení vybrat a co vám jednotlivé možnosti mohou nabídnout?

Co je serverhosting a serverhousing?

Ještě než se pustíme do konceptu serverhousingu, bychom si měli vysvětlit, co je to samotný server. Ve zkratce se jedná o základní stavební kámen internetu, který má obecně podobu výkonného počítače. Jeho úkolem je správa sítí, databází a aplikací, přičemž je schopný zpracovávat obrovské množství dat.

Servery lze rozdělit jak na hardware, tedy fyzická zařízení jako zmíněný počítač, tak i software, který je uložený na daném počítači a je určený ke specifickému účelu. V souvislosti s tím se můžete setkat s různými typů serverů, včetně:

 • web serverů – slouží k obsluze prohlížečů,
 • doménových serverů – slouží k obsluze databází domén,
 • proxy serverů – slouží k zpřístupnění sítě uživateli (funguje jako prostředník mezi uživatelem a webem).

Může být extrémně nákladné řešit správu i skladování serverů, a právě proto poslední roky přály růstu velkých datových center, ve kterých jsou uložené servery s obrovským množstvím dat. Bývají opatřena také potřebnou infrastrukturou, včetně bezpečnostních systémů, odpovídajícího chlazení či systémů pro zálohování dat.

Díky tomu poskytovatelé center dovedou zaručit bezpečné a efektivní skladování serverů, a tak i na nich uložených dat. Velkou pozornost přitom věnují zejména zabezpečení proti požáru, ochraně před kybernetickými útoky a zajištění stabilního připojení a napájení.

Jedním z hlavních účelů datových center je takzvaný serverhousing. S ním si mohou podniky, ale i jednotlivci pronajmout hardware umístěný v datovém centru, díky čemuž nad ním mají plnou kontrolu. Uživatel pak za server nese plnou odpovědnost a často je na něm i jeho správa. Na druhou stranu ale nemusí investovat vysoké částky do samotného uložení a zabezpečení serveru.

Další možností je serverhosting, s jehož pomocí si může uživatel pronajmout celý server nebo jen jeho část. Jeho umístění a správu má na starosti provozovatel datového centra. Uživateli tedy odpadají vysoké náklady na pořízení a správu vlastních zařízení a infrastruktury, které bývají zejména pro menší podnikatele neudržitelné.

Jaké výhody a nevýhody serverhosting nabízí?

Ne každý podnikatel disponuje dostatečnými prostředky na to, aby si mohl pořídit vlastní serverové řešení a s ním spojenou infrastrukturu. Právě proto velká část z nich sahá po serverhousingu či serverhostingu, které nabízejí celou řadu výhod jako:

 • zabezpečení a stabilní připojení – poskytovatelé nabízí vysokou míru zabezpečení, stejně tak jako stabilní připojení a napájení serverů. Podnikatelé tak nemusí věnovat čas ani energii vybavení vlastního serverového řešení;
 • optimalizované prostředí – umístění a správa serverů vyžaduje optimalizované prostředí, které serverům zajistí podmínky pro bezpečný chod. Důležitá je především ochrana před fyzickým poškozením, ale i dostatečné chlazení;
 • větší flexibilitu – serverhousing, ale zejména serverhosting nabízí podnikatelům větší flexibilitu, která jim umožňuje jednoduše upravovat vlastní infrastrukturu, aniž by museli investovat extrémně vysoké částky do nákupu potřebného vybavení;
 • uživatelskou podporu – většina poskytovatelů serverhousingu i serverhostingu nabízí technickou podporu 24/7. Naopak při správě vlastních serverů musí podnikatelé najmout proškoleného zaměstnance, nebo se opět spolehnout na externí společnost.

Každopádně jako každá služba s sebou nese i serverhousing určité nevýhody. Jedním z často zmiňovaných minusů je závislost podniku na poskytovateli serverů. Infrastruktura podniku tudíž není zcela uzavřená, což může v některých případech představovat i bezpečnostní riziko.

Obecně se serverhosting doporučuje zejména pro startupy či malé a střední firmy. Naopak serverhousing mohou využívat i větší firmy, které tak mají kompletní kontrolu nad serverem a jeho správou.

Dedikované servery – co nabízí a pro koho jsou určené?

Dedikovaný server se řadí mezi jedny z nejoblíbenějších v oblasti serverhostingových řešení. Jeho hlavní výhodou je vysoká flexibilita, výkonnost a větší kontrola nad serverem. Na rozdíl od jiných alternativ, jako například sdíleného hostingu nebo virtuálních soukromých serverů, poskytuje uživateli přístup k hardwaru serveru. Díky tomu má jistotu, že umístění není sdíleno s dalšími klienty.

Uživatelům je navíc dostupná plná personalizace serveru, kdy si mohou vybrat vlastní operační systém, instalovat specifický software nebo navrhnout speciální konfiguraci serveru. Kromě toho dedikovaný server nabízí vysoký výkon, díky čemuž je schopný zpracovat obrovský objem dat – hodí se například pro práci s databázemi nebo v odvětví e-commerce.

V souvislosti s tím bývá věnována velká pozornost také bezpečnosti, ve které obecně dedikované servery vynikají nad ostatními alternativami. Právě proto jsou vhodné i pro práci s velmi citlivými daty, která tvoří kritickou část infrastruktury dané firmy či organizace. V celku jsou dedikované servery zejména výsadou náročných uživatelů, kteří si však za službu i pořádně připlatí.

Virtuální servery – v čem se liší a pro koho jsou nejlepší?

Virtuální servery, známé též jako virtuální soukromé servery (VPS), nabízí částečnou kontrolu nad serverem, vyšší flexibilitu a cenovou dostupnost. Právě ta je výhodná zejména pro menší podnikatele a firmy. Samotná služba funguje na principu sdílení fyzického serveru uloženého v datovém centru mezi více uživateli, což logicky vede i ke snížení nákladů.

Jednoduše tak lze vytvořit několik izolovaných virtuálních prostředí, která fungují zcela nezávisle na sobě a disponují vlastním operačním systémem. Uživatelé nevlastní server ve fyzické podobě, ale pouze vyčleněné virtuální prostředí, které si však mohou optimalizovat na míru svým potřebám.

S tím souvisí i jejich jednoduchá škálovatelnost, kdy lze mnohem snáze upravit velikost úložiště či výpočetní výkon. Oproti klasickému sdílenému hostingu nabízí virtuální server i vyšší úroveň zabezpečení, jelikož je oddělený od ostatních serverů uložených v daném zařízení. Na druhou stranu je jeho výkonnost podstatně nižší než u dedikovaných serverů.

V souvislosti s tím se VPS hodí pouze pro nenáročné projekty, u nichž není třeba zpracovávat velký objem dat. Obecně představuje vhodné řešení pro menší podniky, webové vývojáře, blogery či IT specialisty. Ti tak nemusí zbytečně investovat do fyzických dedikovaných serverů, ale přitom se nemusí ani obávat nižší míry zabezpečení nebo výrazného omezení kontroly nad serverem.

Jak na výběr správného serverového řešení?

Volba správného serverového řešení by se obecně měla odvíjet především od dostupného rozpočtu a potřeb daného business modelu. Samotný výběr řešení je zcela individuální a v některých případech se bohužel nevyhnete ani menším kompromisům. Jak postupovat?

1. Stanovte si, co od serveru očekáváte

Nejprve je důležité určit, co od serveru očekáváte. Pokud potřebujete pouze flexibilní úložiště serveru bez zbytečných nákladů, bude pro vás vhodným řešením virtuální server. Pro náročnější uživatele jsou určené dedikované servery, přičemž ti nejnáročnější by měli popřemýšlet i nad serverhousingem.

2. Zvažte budoucí růst podnikání

Než si pevně vyberete konkrétní řešení, je důležité myslet dopředu a zvážit, kam se bude vaše podnikání ubírat v budoucnu. Pokud víte, že budete v blízké době potřebovat vyšší výkon serveru, například pro správu obsáhlé databáze, zvolte již od samotného počátku dedikovaný server nebo serverhousing.

3. Zaměřte se na svůj rozpočet

Nakonec je třeba vzít v úvahu i rozpočet. Pokud s podnikáním teprve začínáte a vaše zaměření nevyžaduje vysoký výkon, je určitě lepší sáhnout po levnější alternativě v podobě virtuálního serveru.

Bezpečnost a správa serverů

Digitální svět je plný rizik a nebezpečí, která mohou ohrozit jak vaše data, tak i data vašich zákazníků. Pokud se chcete vyhnout zbytečným problémům, měli byste vždy věnovat obzvlášť velkou pozornost zabezpečení serverů.

Z tohoto hlediska musí poskytovatelé serverhousingu investovat nemalé prostředky hned do několika oblastí, aby dokázali uživatelům nabídnout co nejlepší zabezpečení. Zpravidla se jedná o:

 • fyzické zabezpečení serveru – hardware serveru je nutné fyzicky chránit, ať už před odcizením nebo poškozením při nehodách, jako jsou například požáry. To vyžaduje přísná bezpečnostní pravidla a zajištění ochrany 24 hodin denně;
 • síťová bezpečnost – zahrnuje ochranu před hrozbami, jako jsou hackeři či malware. Klíčové je tedy používání kvalitních firewallů a dalších bezpečnostních softwarů;
 • zálohování dat – pravidelné zálohování dat a jejich obnova je nezbytná pro ochranu proti ztrátě dat, ke které může dojít, když selže hardware serveru například v důsledku poškození, neočekávané chyby či kybernetického útoku;
 • šifrování dat – k maximálně ochraně dat je nezbytné jejich šifrování, jedině tak lze snížit riziko jejich ztráty na minimum.

Budoucnost serverových řešení

Vývoj technologií se stále posouvá raketovou rychlostí. Jelikož jsou servery úplným základem internetu, ani ony se vývoji nevyhnou. Většina odborníků předpovídá, že se budou ubírat směrem k větší integraci s cloudovými řešeními, umělou inteligencí a automatizacím.

Ke zlepšení bude muset dojít i po stránce výkonu, který s rozvojem online služeb musí splňovat stále větší požadavky. Odborníci vkládají velké naděje také do edge computingu, který umožňuje zpracovávání dat blíže u zdroje, díky čemuž je reakce koncových zařízení mnohem rychlejší – důležitý je především pro aplikace Internetu věcí (IoT).

 

Jak jste se mohli přesvědčit, výběr správného serverového řešení je proces, který vyžaduje trpělivost a především pečlivost. Pokud jste v online světě nováčci, volte zpočátku raději jednodušší a levnější řešení, ale zároveň trvejte na vysoké míře zabezpečení. Naopak velké podniky či startupy, které se zaměřují na zpracování vysokého objemu dat, si budou muset připravit vyšší rozpočet. V každém případě si prověřte důvěryhodnost a kvalitu služeb samotného poskytovatele serverhousingu.

Hledáte rychlý a spolehlivý internet? Zadejte adresu a vyberte si.
Vyplňte adresu přípojky (ulice a č.p.):