Rychlost.cz Články PoE – možnost napájení po síťovém kabelu 

PoE – možnost napájení po síťovém kabelu 

Autor článku: Radek Brázdil | 25.07.2019

Motivací vzniku PoE byl rozmach internetového telefonování

Na přelomu tisíciletí se hojně rozšířila technologie internetového telefonování, tzv. VoIP. Jedním z nevýhod IP telefonů byla potřeba jejich napájení samostatným kabelem připojeným ke zdroji energie. Právě eliminace dodatečného zdroje napájení byla hlavní motivací ke vzniku PoE. Tato funkce totiž umožnila napájet IP telefony a současně přenášet data jen jedním kabelem, což přineslo snadnější zapojení zařízení i úsporu kabelů.

Dva typy napájecích zdrojů pro PoE

Aby bylo napájení prostřednictvím datového kabelu možné, musí do nich být injektováno napájecí napětí. To se provádí dvěma způsoby, a to pomocí switche s podporou PoE (obvykle aktivní) či použitím speciálních PoE injektorů (pasivní).

Síťové přepínače se schopností PoE

Některé datové switche přímo podporují funkci aktivního či pasivního PoE. Podporu napájení přes datové kabely mohou mít všechny porty. V takovém případě je však třeba počítat s tím, že zdroj přepínače není dimenzován pro napájení ve všech portech současně. Aby nedošlo k přetížení, nepřipojujte k datovému přepínači přes PoE více než polovinu zařízení z celkového počtu portů. Například switch s 10 porty jen těžko zvládne napájet více než 5 zařízení současně, mnohdy i méně. Existují pak i síťové přepínače, které mají přímo vyznačené porty s podporou PoE. U nich je garantován plný napájecí výkon, vždy však musíte ověřovat, který z portů je pouze datový a který napájený.

PoE injektory

Na principu pasivního PoE, kdy se jednoduše na nevyužité vodiče v síťovém kabelu přivede požadované napětí, fungují tzv. PoE injektory. Ty se přidávají na jednotlivé ethernetové kabely a slouží k napájení jediného zařízení. Použití injektorů je jednoduchým a levným řešením, přináší však řadu nevýhod a rizik. Při uplatnění PoE injektorů může dojít k výraznému úbytku napětí na dlouhém kabelu. Při nesprávném použití kabeláže či nekompatibilního zařízení dokonce hrozí riziko jeho zničení. Pokud se totiž kabel s pasivním Pover over Ethernet napájením připojí do běžného rozhraní, které pro obousměrný přenos dat používá všechny páry vodičů v kabelu, může dojít ke zkratu a přepálení.

Pro jaká zařízení se PoE napájení využívá

Kromě zmíněných IP telefonů se napájení pomocí funkce PoE využívá zejména pro webové kamery. Odpadá tak starost s natahováním dlouhé napájecí kabeláže pro jednotlivé IP kamery, přenos dat i napájení je řešen pouze ethernetovým kabelem. Napájení pomocí PoE podporují také některé typy přístupových bodů (Wi-Fi Access pointy) pro rozšíření dosahu bezdrátového signálu.

Pokud se rozhodnete některá ze svých zařízení napájet pomocí ethernetového kabelu, zvolte nejvhodnější způsob injektování napětí. Použití PoE injektorů je snadné a levné, přináší však řadu rizik, se kterými je třeba počítat.

Hledáte rychlý a spolehlivý internet? Zadejte adresu a vyberte si.
Vyplňte adresu přípojky (ulice a č.p.):