Rychlost.cz Články Parametry Wi-Fi antény pod kontrolou

Parametry Wi-Fi antény pod kontrolou

08.05.2019

K dokonalému (nebo alespoň požadavkům dostačujícímu) pokrytí určité oblasti Wi-Fi signálem slouží rozmanité Wi-Fi antény. Najdete jich v kamenných obchodech i v nabídce e-shopů skutečně hodně, pro kterou se tedy nakonec rozhodnete? Je třeba vycházet z toho, co od antény vyžadujeme, jaké jsou naše investiční možnosti a z mnoha dalších, na první pohled možná podružných, ale přitom velmi důležitých detailů.

Nejde jen o pokrytí velké plochy

Nesmíte propadnout často uznávanému názoru, že to dražší je zaručeně i mnohem kvalitnější a lepší. Výběr je třeba přizpůsobit požadavkům tak, abyste neinvestovali zbytečně do nevhodného typu antény nebo za krátký čas nemuseli uvažovat o další, která doplní výkon té původní, zbytečně poddimenzované. Ty nejmenší anténky, které najdeme většinou přibalené v krabici s kartou nebo přístupovým bodem nejsou zase tak špatné, jak o nich mnozí tvrdí. Bohatě postačí k pokrytí běžného bytu nebo menší kanceláře, ovšem pro použití venku se moc nehodí. Může na ně totiž negativně působit mnoho vlivů, například nepříznivé počasí, překážky v cestě signálu nebo jakékoli rušení na blízké frekvenci (nejčastěji v pásmu 2,4 GHz).

I vy byste měli být ohleduplní a na větší vzdálenost používat nejlépe směrové antény, které nebudou dělat problémy nikomu v okolí. S překážkami je to trochu složitější, některými totiž signál bez problémů projde, zatímco jiné ho zeslabí nebo zcela utlumí (nejhorší jsou na to železem armované zdi nebo kovové konstrukce). Trochu složitější je to například se stromy, které v zimě (tedy holé, bez listí) nebývají závažnějším problémem, ale pokud jsou hustě olistěny a navíc ještě zmoknou, dokáží signál výrazně omezit. Jehličnaté stromy jsou problémem po celý rok.

Směrování antény? Ano, tomu je třeba věnovat pozornost!

Podle směrování si pro přehlednost lze zjednodušeně antény rozdělit do tří základních skupin:

Pokud chcete propojit dva body na značně velkou vzdálenost, je vhodným řešením SMĚROVÁ ANTÉNA. Tento typ vysílací antény vyzařuje signál prakticky jen jedním směrem a do jednoho určitého bodu. Můžete si vybrat parabolickou (nejčastěji s drátěným sítem), nebo se rozhodnete pro typ, označovaný jako YAGI.

Takzvané VŠESMĚROVÉ ANTÉNY pokrývají plných 360⁰, tedy vysílají do všech stran. K mnoha Wi-Fi zařízením bývají součástí dodávky, v bytě je oceníme pro připojení počítačů, které jsou umístěny nepravidelně nebo poslouží i pro další zařízení, jejichž polohu občas měníme (notebooky, laptopy, mobilní telefony apod.). Pokud disponují větším výkonem, mohou spokehlivě sloužit pro připojení klientů v různých směrech.

Třetím typem jsou SEKTOROVÉ ANTÉNY, pokrývající jen určitý požadovaný úhel (nejčastěji od 30⁰ do 180⁰). Při použití těchto antén je možné snadno a efektivně zabránit šíření signálu nežádoucím směrem.

Vyzařovací úhel, polarizace a zisk

Tyto hodnoty jsou u antény také velmi důležité a při výběru je i na ně třeba myslet. Vyzařovací úhel se udává u antény ve vodorovné a svislé rovině (horizontální a vertikální), což je vyjádření úhlu, ve kterém je anténa schopna provést spolehlivé pokrytí. U sektorových antén to bývá jen určitá výseč kruhu, zatímco antény všesměrové nejčastěji pokrývají plných 360⁰.

U polarizace se jedná o zadání roviny, v níž dochází k šíření rádiových vln, shodná polarizace na obou stranách antény je pro dobré spojení ideální, jinak může docházet k výrazným ztrátám a potlačení zisku. Pomocí změny polarizace však lze dosáhnout potlačení nežádoucího rušení, působeného dalšími sítěmi, pokud dochází k jejich překrývání.

Zisk lze zjednodušeně vyjádřit jako poměr mezi sílou vyzařování v daném směru vůči intenzitě, kterou je úroveň energie, jež může být anténou přijata.

Při výběru konkrétní antény

Velmi důležitou veličinou je skutečný dosah antény, který se někdy může (podle místních podmínek) značně odlišovat od údajů, uváděných výrobcem. V členitém terénu s překážkami raději vyberte typ s poněkud vyšším výkonem a tudíž i dosahem. Orientačně můžete vycházet z toho, že čím větší je vzdálenost pro požadovaný přenos, tím větší by měla mít anténa zisk. K Wi-Fi zařízení většinou obdržíte obyčejnou, levnou verzi antény, postačující především pro domácí použití. Ta nemívá větší zisk než 1 až 2 dBi (izotropních decibelů). Pro větší pokrytí zvolte anténu s větším ziskem a dbejte na její optimální umístění. Anténu vybíráte samozřejmě i podle způsobu a obtížnosti montáže a připojení, většinou berete v potaz také její tvar, velikost, hmotnost a barvu, tyto věci by ale rozhodně být považovány za nejdůležitější. Domácí výroba Wi-Fi antén je sice také realizovatelná, ovšem pustí se do ní jen málokdo.

Autor článku: Lukáš Benzl