Rychlost.cz Články Jak propojit drátově dva routery?

Jak propojit drátově dva routery?

Autor článku: Lukáš Benzl | 28.01.2019

Spojené routery nabídnou i další možnosti

Posílením Wi-Fi sítě jste výhody spojených routerů (pro tuto funkci budete potřebovat možnost bezdrátového nastavení, označovanou jako "bridge") ani zdaleka nevyčerpali. Pokud vaše děti využívají přístup na internet, můžete vytvořit i podsítě, které budou děti při práci a zábavě na síti vhodným a nenásilným způsobem chránit. Postup propojení dvou routerů není nijak složitý, pokud se budete řídit dále popsanými postupy. V zásadě můžete využít dvě základní varianty propojení - pomocí síťového kabelu nebo s využitím bezdrátového přenosu (bridging).

Jeden bude ve funkci vedoucího

V tomto článku se podívejte na to, jak můžete snadno provést propojení pomocí síťového kabelu. Kabel má velkou výhodu v tom, že přenos je neuvěřitelně rychlý a současně bez jakéhokoli rušení. Ještě než začnete s propojením obou routerů, musíte zvolit jeden z nich, který bude dále sloužit jako HLAVNÍ ROUTER. Jako hlavní zvolte novější nebo výkonnější typ, pokud máte k dispozici dva úplně stejné modely, nezáleží samozřejmě nijak na tom, který zvolíte. Druhý router bude sloužit jako SEKUNDÁRNÍ, jehož úkolem je rozšíření původní sítě prvního routeru. Pokud zvolíte vytvoření sítě typu LAN - WAN, sekundární router se postará o ovládání takzvané sekundární sítě.

Pro nastavení potřebujete mít routery při ruce

Na zvolené místo můžete router přemístit po skončení natavení a kontrole správně fungujícího propojení, jinak byste se zbytečně naběhali od jednoho ke druhému. Takže pro začátek si umístíte oba routery někam do blízkosti svého počítače, to bude zaručeně nejvhodnější. Ještě než se pustíte do samotného propojování, čeká na vás jedna důležitá volba, výběr mezi propojením LAN-LAN nebo LAN-WAN. Mezi čím vlastně budete volit?

  • LAN-LAN (Local Area Network neboli MÍSTNÍ SÍŤ) umožní zvětšení počítačové sítě a současně i připojení většího počtu různých zařízení. Tato zařízení následně mezi sebou budou moci snadno sdílet zdroje i soubory.
  • LAN -WAN (Wide Area Network neboli ROZSÁHLÁ SÍŤ) funguje tak, že uvnitř hlavní sítě (označené WAN) si vytvoříte druhou, sekundární síť (LAN). Možná to zní komplikovaně, ale v principu jde o to, že díky tomuto připojení můžete podle potřeby libovolně omezovat všechna zařízení, která jsou připojena k menší síti, což je někdy pro správce sítě žádoucí a potřebné. Tento způsob propojení ale přináší i určitou komplikaci. Není u něj totiž možné sdílení zdrojů a souborů do hlavní sítě. Toto nastavení sítě ovšem zase nabízí možnost úpravy DNS (systému názvů domén) pro sekundární síť. Pokud patříte mezi rodiče, kteří chtějí sledovat činnost a pohyb svých dětí na internetu a případně mít možnost kontrolovat navštěvované domény (nebo přístup na některé preventivně omezit), je právě toto zapojení ideální volbou. Navíc právě použitím sítě LAN-WAN výrazně znesnadníte náhodným hackerům pokusy o proniknutí do vašich souborů nebo o ovládnutí připojených zařízení.

Připojení hlavního routeru

Nejprve připojíte zvolený hlavní router k modemu, následně k počítači (prostřednictvím síťového kabelu). Proveďte nastavení, které se nebude lišit od nastavení pro používání samotného routeru. Postačí tedy zadat adresu (nejčastěji 192.168.1.1, 192.168.2.1 nebo 192.168.0.1), potom si poznamenejte IP adresu a masku podsítě routeru.

Pro vytvoření sítě LAN-WAN nastavte službu DHCP u hlavního routeru pro přidělování sdres v rozsahu 192.168.1.2 až 192.168.1.50. U sítě LAN-LAN lze ponechat nastavení DHCP bez zásahu. Potom počítač od hlavního routeru odpojte a připojte k počítači sekundární router. Po otevření stránky pro konfiguraci je třeba pro vytvoření sítě LAN-LAN změnit IP adresu tak, aby se shodovala s IP adresou u hlavního routeru, jen poslední číslici zvyšte o 1. Pro síť LAN-WAN provedete zvýšení o 1 u předposlední číslice. Je-li sekundární router vybaven funkcí UPnP, vypněte ji, na místě je i kontrola shodně zadané masky podsítě. Pokud vytváříte síť LAN-WAN, je také třeba u sekundárního routeru změnit IP adresu na hodnotu 192.168.1.51.

Nastavení DHCP serveru pro sekundární router

Pro síť LAN-LAN postačí funkci DHCP jednoduše vypnout. Pro síť LAN-WAN je u sekundárního routeru třeba provést nastavení tak, aby přidělované adresy byly mezi 192.168.2.2 až 192.168.2.50. Pokud by docházelo ke vzájemnému rušení mezi routery, nastavíte kanály u hlavního na 1-6 a u sekundárního na 11. Nyní můžete routery umístit na zvolená stanoviště.

Vždy je třeba mít na paměti, že mezi nimi bude potřeba natáhnout síťová kabel, při protahování úzkými otvory a zdmi je třeba chránit koncovku před znečištěním nebo mechanickým poškozením. Hlavní router umístíte poblíž modemu, potom zapojíte jeden konec ehternetového kabelu do libovolného portu LAN na hlavním routeru. Následně zapojíte druhý konec kabelu s koncovkou do portu LAN u sekundárního routeru (pro vytvoření sítě LAN-LAN) nebo do portu WAN (pro síť LAN-WAN).

A hurá, síť je hotová!

Hledáte rychlý a spolehlivý internet? Zadejte adresu a vyberte si.
Vyplňte adresu přípojky (ulice a č.p.):