Rychlost.cz Články Máte problémy s rychlostí internetu? Nebojte se reklamace!

Máte problémy s rychlostí internetu? Nebojte se reklamace!

09.08.2017

Pokud máte časté problémy s rychlostí internetového připojení, je nejvyšší čas kontaktovat vašeho poskytovatele. Jakým způsobem připojení reklamovat a jakým zákonem se řídit?

Kdy se rozhodnout pro reklamaci?

Pokud často dochází k výrazně zpomalenému přenosu dat, můžete uvažovat o reklamaci. Musí se ale v takovém případě jednat o skutečně markantní snížení, abyste byli s tímto postupem skutečně úspěšní. Krátkodobé snížení objemu přenášených dat nebude dostatečně pádným argumentem k uznání reklamace.

Důležité je pečlivě si prostudovat smlouvu s poskytovatelem a z uvedených údajů vycházet. Důvodem k reklamaci je i úplná nemožnost připojení k internetu, ovšem netýká se to situace, kdy poskytovatel provádí předem oznámenou údržbu nebo jiné práce na zařízení, které dočasně spojení znemožní. Stejně tak není důvodem pro reklamaci porucha, k níž došlo bez zavinění poskytovatele a na jejímž odstranění se právě pracuje.

Jak správně postupovat?

Musíte si změřit rychlost připojení, to můžete přímo zde u nás na webu. U domácky rozvedených WIFI sítí je pochopitelně důležitá i vzdálenost přijímače od routeru a případné překážky na trase přenosu signálu. Následně porovnávte naměřené hodnoty (měření je vhodné několikrát zopakovat pro větší přesnost) s údaji ve smlouvě. Ty jsou nejčastěji uvedeny ve formátu např. "50/25 Mb/s", což značí, že první číselný údaj znamená rychlost pro stahování dat (download) a druhý je vyjádřením množství odesílaných dat (upload).

Údaje následně porovnáme s těmi, které jsme získali měřením a pokud je rozdíl skutečně velký, můžeme přikročit k samotné reklamaci. Musíme si ale uvědomit, že lákavé údaje o maximální rychlosti internetového připojení jsou ve službě uvedeny, při podrobném prostudování smlouvy zjistíte, že poskytovatel za dodržení těchto maximálních hodnot neručí.

Reklamace se řídí podle zákona

Konkrétně je to zákon číslo 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, podle nějž se právě zmiňované reklamace pomalého internetového připojení provádějí. Spadají pod něj také reklamace týkající se vyúčtování telefonních služeb. Zákon jasně stanovuje, jakým způsobem je třeba reklamaci provést. V první řadě to znamená, že odeslání reklamace je třeba provést do dvou měsíců od termínu poskytnutí vadné služby. Při delším prodlení už by byla snaha o reklamaci zbytečná, termín tedy musíte držet v patrnosti.

Povinností poskytovatele je vyřídit takto podanou reklamaci reklamaci nejpozději do jednoho měsíce. Nejvhodnější formou podání reklamace je její písemné odeslání s dodejkou, která poslouží jako doklad o termínu odeslání. Pokud byste se rozhodli doručit reklamaci (stejně je třeba zpracovat ji v písemné formě) osobně, nechte si v podatelně potvrdit její přijetí včetně data. Bližší podmínky pro uplatňování reklamace mohou být i stanoveny se všeobecných podmínkách služby, důkladně a pečlivě si prostudujte smlouvu.

Je třeba si navíc uvědomit, že ani podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtovanou cenu za službu, nesmíte tedy přestat platit ani za reklamované připojení. Pokud poskytovatelská společnost reklamaci zamítne nebo uplyne bez reakce lhůta pro její vyřízení, můžete se obrátit s námitkou na Český telekomunikační úřad, řízení je zpoplatněno (100,-Kč) a o oprávněnosti reklamace potom rozhodnou na základě dodaných podkladů pracovníci ČTÚ.

Autor článku: Lukáš Benzl