Rychlost.cz Články Jak poznáte závislost na internetu?

Jak poznáte závislost na internetu?

13.12.2017

Nejen mladší generace si život bez sociálních sítí, internetové komunikace a snadno přístupných informací nedokáže ani představit. To s sebou samozřejmě přináší i určitou hrozbu postupně a nenápadně vznikající závislosti, která může vést až ke skutečně závažným problémům. Jak je odhalit?

Dobrý sluha, ale špatný pán

Od internetu se můžete dočkat výrazného usnadnění práce, pomoci při vzdělání a snadné dostupnosti informací, ovšem musíte mít pořád na paměti jednu věc. Pokud začne internet v životě kteréhokoli člověka ovládat jeho rozhodování a smýšlení, je to cesta k závislosti. Závislost na internetu je podobně jako závislost na drogách nebo hazardu skutečným rizikovým faktorem, který se čím dál více rozmáhá.

Kdy je možné mluvit o závislosti na internetu?

Rozeznat, definovat a klasifikovat závislost na internetu není snadné, protože její hranice nejsou stanoveny konkrétně. Spousta lidí používá internet v práci, při studiu nebo pro ukrácení volného času, ovšem závislost nelze definovat jednoduše počtem hodin. Jedná se spíš o psychický stav, kdy realita a čas strávený na internetu se začínají prolínat. Následně se vliv virtuálního prostředí stále více projevuje na vnímání reality.

Několik typických příznaků vznikající internetové závislosti:

 • Dochází k výrazným změnám nálady, pokud je problém s připojením nebo přístupem k počítači, tabletu či chytrému telefonu.
 • Reálné vztahy jdou stranou, když je k dispozici internet.
 • Dochází ke konfliktním situacím v mezilidských vztazích a snížení zájmu o sebe samého.
 • Čas strávený online se stále prodlužuje, zdůvodnění a argumenty jsou slabé.
 • V případě delší odluky od připojení k internetové síti dochází k vyhrocenému chování, podráždění a nárůstu bezdůvodné agresivity, po připojení vše rychle odeznívá.
 • Pokusy o omezení kontaktu s přáteli přes internet a účast v sociálních sítích vyvolávají po chvíli negativní reakci a nebývají úspěšné.

Která věková skupina je nejvíce ohrožena?

Internetová závislost se objevuje nejčastěji u mladších lidí. Ohroženi jsou kvůli snadné dostupnosti připojení i nejmladší uživatelé, riziko vzniká od 12 až 15 let a nejvyšší procento závislosti je v současné době ve věkové kategorii 16 až28 let, kdy často internet nahrazuje osobní kontakt, zájmové činnosti, rodinné vztahy, sportovní aktivity i reálný sex. Závislost může vzniknout u všech ostatních věkových kategorií.

Kde hledat pomoc?

Podle posledních zveřejněných studií se problém internetové závislosti týká akutně více než 3,7 % celkové populace. Jak je možné tento problém odstranit?

 • Důležité je, aby si závislá osoba byla schopna svůj problém uvědomit a měla zájem ho řešit, bez toho je snaha víceméně téměř zbytečná.
 • Podstatná je podpora ze strany rodinných příslušníků a přátel.
 • Postiženou osobu je třeba směrovat nenásilně k zájmu o jiné offline koníčky (literaturu, sport, členství v různých klubech).
 • Použít lze i aplikace, které upozorní na strávený čas na internetu a doporučí jeho omezení, u dětí nastavení blokace nebo omezení.
 • Je třeba přesunout svůj zájem na skutečné lidi a omezit kontakt na sociálních sítích.
 • Nijak ponižující a potupné není v případě slabé vůle vyhledat pomoc odborníků - tedy psychologů a dalších specialistů.

Riziko zvýšení úrovně závislosti je poměrně vysoké

Patologická závislost na internetu se může projevit i snížením empatie a rozpoznávání rizika, dočasnými i trvalými psychickými poruchami a poruchami pozornosti. V nejhorších případech vede dokonce k asociálnímu chování, dluhům a drobným krádežím. Snažte se tedy lidem, u nichž se výše uvedené příznaky projevují, podat pomocnou ruku. Riziko závislosti na internetu není mýtus.

Autor článku: Lukáš Benzl