Rychlost.cz Test odezvy / test pingu

Ping test - test pingu/odezvy

Chcete znát kvalitu svého připojení? Při měření rychlosti se nezajímejte jen o rychlost stahování a nahrávání, ale také o hodnotu pingu. Ta je důležitá zejména při hraní multiplayerových her nebo online hovorech. Pokud je spojení nekvalitní a dochází ke zpoždění přenosu, na vině je obvykle právě vysoká hodnota pingu. Na následujících řádcích se dozvíte, co to ping vlastně je, proč je důležitý, co vše jej ovlivňuje a jak jeho hodnotu snížit. Používejte tento ping test abyste znali hodnotu pingu připojení k Internetu. Test by měl fungovat na všech moderních webových prohlížečích. Test pingu je prováděn přes websockets. Výsledky jsou blízké testu přes ICMP (ping přes příkazovou řádku či konzoli). Změřte si odezvu (ping) vůči serverům umístěným po celém světě najednou na zde.

další servery

Co je to ping?

Ping (Packet InterNet Groper) je síťový nástroj, který ověřuje funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními. Při měření kvality internetového spojení jde o metodu měření nejkratšího času, který je potřebný k odeslání a přijetí malého objemu dat. Ping tedy udává, jak dlouhou dobu trvá cesta paketu z vašeho počítače na jiný internetový server a zpět. Doba mezi odesláním a přijetím signálu se měří v milisekundách (ms) a označuje se jako latence.

Termín ping existoval dávno před vznikem internetu. Začal se využívat během druhé světové války, kdy označoval signál sonaru ponorky vyslaný za účelem změření vzdálenosti jiného plavidla. O pár desetiletí později pojem ping pronikl do oblasti počítačových sítí. Vyjadřoval proces zjišťování jednoho počítače, je-li druhý online.

Jaká je optimální hodnota pingu

V ideálním světě by se hodnota pingu rovnala nule. Znamenalo by to, že počítač se vzdáleným serverem komunikuje okamžitě a bez jakéhokoliv zpoždění. Jenže fyzikální zákony jsou neúprosné, a tak přenos dat vždy nějaký čas zabere. Rozhodně však platí, že čím nižší ping, tím lépe.

Pro kvalitní kabelové a optické připojení se ping o hodnotě 20 ms stává standardem. V případě bezdrátového připojení přes Wi-Fi je rychlost odezvy jen mírně vyšší, a to kolem 30 ms. Naměříte-li ping do 50 ms, stále jde o nízké hodnoty, které jsou ve většině případů dostačující. Při odezvě přesahující 100 ms už mluvíme o vysokém pingu, který při hraní online her nebo videohovoru způsobuje problémy v podobě lagování nebo opožděného přenosu.

V jakých případech je ping důležitým parametrem

Při procházení webových stránek, stahování souborů nebo jejich nahrávání delší dobu odezvy takřka nepoznáte. O ping vašeho internetového připojení byste se měli zajímat zejména v případech, hrajete-li multiplayerové hry nebo využíváte online (video)hovory. Protože dochází k obousměrné komunikaci v reálném čase, je důležité, aby byla doba odezvy co nejkratší (jak u vás, tak na druhé straně). Vysoký ping vede k opožděnému přenosu dat a při hraní her se projeví výpadky či zasekáváním. Při (video)hovorech druhá strana uslyší váš hlas či uvidí obraz se zpožděním, a tak je kvalita komunikace mizivá. Pokud hrajete online hry či využíváte komunikační služby, udělejte vše pro to, aby byl ping co nejnižší.

Rozdíl mezi pojmy ping a latence

Pojmy ping a latence se dnes často zaměňují a považují se za totožné, přesto je mezi nimi faktický rozdíl. Ping totiž primárně označuje signál, který je z jednoho počítače vyslán na druhý. Latence pak vyjadřuje dobu, kterou trvá vyslání signálu a jeho zpětné přijetí. Správně bychom tedy měli o pingu uvažovat jako o metodě či nástroji, který slouží k měření latence udávané v milisekundách.

Jitter napoví, jestli je vaše připojení stabilní

Doba odezvy se v čase mění. Pokud výrazně kolísá, nemůže být internetové připojení stabilní – stačí, když ping jen na chvíli skokově naroste, a mohou se dostavit problémy s výpadky či lagováním. Proto je důležité sledovat i parametr jitter, který udává míru kolísání v odezvě.

Odchylka se také měří v milisekundách (ms) a počítá se jako průměr rozdílu sousedních hodnot pingu. I zde platí, že čím nižší hodnoty, tím lépe. Pokud odezva často kolísá o desítky či stovky ms, bude připojení značně nestabilní a způsobí problémy při přenosu dat.

Projevy vysokého pingu

Že se potýká s vysokým pingem poznáte nejčastěji právě při hraní online her či videohovoru. V gamingu se dlouhá odezva projeví typickým lagováním a zmrazením hry. Pokud je hodnota pingu delší dobu neúnosně vysoká, můžete být ze serveru automaticky či manuálně adminem vyhozeni ze hry. Při (video)hovorech se pak velká odezva projeví opožděním přenosu zvuku a obrazu, přerušováním či odpojováním. Pokud se s těmito problémy potýkáte, proveďte test pingu a hned zjistíte, je-li na vině právě dlouhá odezva.

Co vše ovlivňuje hodnotu pingu

Existuje řada faktorů, které mají vliv na dobu odezvy. Některé můžete sami ovlivnit, jiné se odvíjí jen od kvality připojení a závisí na poskytovateli. Na ping má vliv především:

Kvalita internetového připojení

Doba odezvy závisí do velké míry na technologii internetového připojení. Přenos dat je nejrychlejší pomocí světla, proto je odezva nejkratší u připojení přes optiku. Následuje kabelové připojení a až poté bezdrátové – přenos dat vzduchem zabere vždy o trochu více času. Aby byl ping a jitter co nejnižší, zvolte spolehlivého poskytovatele, který dbá na stabilitu připojení a využívá pokročilé technologie.

Hardware

Ping může být vysoký i kvůli zastaralému nebo nekvalitnímu síťovému hardwaru. Na vině bývá často router se neaktualizovaným firmwarem, který dobu odezvy prodlužuje. Ping se zvyšuje také používáním přídavných síťových zařízení, například Wi-Fi opakovačů.

Firewall

Úkolem firewallu je zkontrolovat co největší množství dat, které počítač přijímá a odesílá. Tento proces zabere nějaký čas a může se projevit zvýšením pingu. Mnohdy stačí změnit nastavení firewallu nebo provést jeho aktualizaci. Zkuste provést ping test jak se zapnutým, tak vypnutým firewallem a porovnejte výsledky.

Viry a malware

Za rapidní nárůst pingu mohou také viry a malware. Jednak představují bezpečnostní riziko, jednak vytěžují internetové připojení a destabilizují jej. Proveďte antivirovou kontrolu a zkuste se k internetu připojit i přes jiný počítač. Zjistíte, je-li problém na koncovém, nebo síťovém zařízení.

Další software

Krome firewallu a škodlivého softwaru mohou hodnotu pingu negativně ovlivnit i další počítačové programy. Pokud je počítač nadměrně zatížený nebo síť přehlcená, dochází k prodlužování doby odezvy. Tento problém mohou způsobovat například programy běžící na pozadí, ať už jde o nástroje pro komunikaci nebo klienty pro stahování souborů. Zvýšení pingu mohou způsobit i automatické aktualizace, které běží na pozadí a uživatel o nich mnohdy neví.

Lokalita serverů

Čím delší cestu musí pakety urazit, tím delší je doba odezvy. Proto je běžné, že ping při připojení k serveru na druhé straně polokoule bude citelně vyšší než při připojení k serveru ve stejné zemi. Máte-li na výběr, připojujte se k herním serverům, které jsou geograficky nejblíže k tomu vašemu.

Ping nemusí být jedinou příčinou lagování

Za problémy s lagováním a vypadáváním spojení nemusí vždy stát vysoký ping. Kvalitu streamovacích služeb a online her totiž ovlivňuje i CPU, RAM či grafická karta. Proveďte test měření rychlosti a pingu, který vám pomůže s hledáním příčiny.

Potřebujete snížit ping? Připojte se přes kabel

Jak jsme zmínili, doba odezvy do značné míry závisí na technologii přenosu dat. Kabelové připojení je ze své podstaty stabilnější a rychlejší než připojení bezdrátové. Při hraní online her nebo (video)hovorech nevsázejte na Wi-Fi a připojte se k internetu prostřednictvím kabelu.

Pokud takovou možnost nemáte a musíte se připojovat bezdrátově, umístěte počítač co nejblíže routeru. Pro kvalitní a rychlé připojení s rychlou odezvou musí být signál co nejsilnější – v cestě by neměly stát překážky (silné stěny, další elektronická zařízení), které by způsobovaly rušení.

Velkým pomocníkem při hledání problémů a zjišťování kvality připojení je ping test společně s měřením rychlosti. Testování provádějte opakovaně, v různou dobu a na několika zařízeních. Pokud zjistíte, že problém s vysokým pingem je na straně poskytovatele připojení, možná je čas poohlédnout se po jiném, spolehlivějším.