Rychlost.cz Nástroje Světový test odezvy (world ping test)

Světový test odezvy (world ping test)

Změřte si odezvu (ping) vůči serverům umístěným po celém světě. Odezva je udávána v milisekundách (ms), 1 sekunda má 1000 ms. Zobrazována je nejnižší naměřená hodnota. Hodnoty pod 100 ms jsou označeny zeleně, hodnoty nad 250 ms červeně. Jedná se pouze o orientační zhodnocení. V tabulce níže naleznete všechny naměřené hodnoty.

Doba odezvy do značné míry závisí na geografickém umístění daného serveru. Proto je pravděpodobné, že ping vůči serverům umístěným poblíž vašeho počítače bude nižší než ping vůči serverům na druhé straně polokoule.

Světový test odezvy má význam v případě, můžete-li si vybrat, k jakému serveru se připojíte. To je typické zejména při hraní multiplayerových her, které mají servery po celém světě a je na vás, který si zvolíte. Při volbě velmi vzdáleného serveru je pravděpodobné, že bude ping vysoký. Může tak dojít k lagování a zamrzání hry. Problém vyřešíte tím, že najdete blíže umístěný server a připojíte se k němu. Volte geografické umístění serveru, ve kterém je hodnota pingu nižší než 50 ms.

MístoGPSVzdálenostHostingminprůměrmaxhodnoty (ms)