Světový test odezvy (world ping test)

Změřte si odezvu (ping) vůči serverům umístěným po celém světě. Odezva je udávána v milisekundách (ms), 1 sekunda má 1000 ms. Zobrazována je nejnížší naměřená hodnota. Hodnoty pod 100 ms jsou označeny zeleně, hodnoty nad 250 ms červeně, toto je pouze orientační zhodnocení. V tabulce níže jsou zobrazeny všechny hodnoty.

MístoGPSVzdálenostHostingminprůměrmaxhodnoty (ms)