Rychlost.cz Články Co je to IP adresa a jak funguje?

Co je to IP adresa a jak funguje?

Autor článku: Jakub Janíček | 11.07.2024

Víte, že každé zařízení připojené k internetu má svou unikátní adresu, díky které může komunikovat s ostatními? Tato adresa se nazývá IP adresa a skrývá se za ní fascinující svět internetových technologií. Ponořte se do něj s námi a odhalte tajemství fungování IP adresy.

Co je to IP adresa a jak funguje?

V dnešní době internetu je snadné brát online svět jako samozřejmost. Klikneme na odkaz a během okamžiku se nám zobrazí webová stránka, video nebo zpráva od kamaráda. Málokdo se ale zamýšlí nad tím, co se děje v pozadí. Odpověď skrývá mimo jiné i pro některé tajemná IP adresa. Co to je a jak funguje?

Co je to IP adresa?

IP adresa (zkratka pro Internet Protocol Address) je v podstatě unikátní identifikační číslo, které je přiřazeno každému zařízení připojenému k internetové síti. Můžete si ji představit jako unikátní adresu vašeho domu, díky které vám pošťák doručí dopis.

V tomto případě ale IP adresa umožňuje počítačům a serverům po celém světě vzájemně komunikovat a posílat si data.

Jak IP adresa vypadá?

Existují dva hlavní typy IP adres, a to IPv4 a IPv6. Starší a rozšířenější verze IPv4 se skládá ze čtyř číselných bloků oddělených tečkami, kde každé číslo nabývá hodnoty od 0 do 255. Typická IPv4 adresa tedy vypadá například takto 192.168.1.100.

Nový standard IPv6 byl zaveden kvůli nedostatku dostupných adres IPv4. Adresy IPv6 jsou delší a komplexnější, skládají se z osmi skupin hexadecimálních čísel oddělených dvojtečkami (např. 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).

Jak IP adresa funguje v praxi?

Když zadáte do prohlížeče webovou adresu (např. www.google.com), váš počítač nejprve kontaktuje DNS server (Domain Name System), který funguje jako jakýsi telefonní seznam internetu. 

DNS server přeloží doménové jméno (google.com) na odpovídající IP adresu serveru, kde je webová stránka umístěna.

Následně váš počítač odešle požadavek na tuto IP adresu a server na něj odpoví zasláním požadovaných dat, tedy webové stránky Google, na IP adresu vašeho počítače. Celý proces probíhá v řádu milisekund a vy si tak můžete užívat ničím nerušené surfování po internetu.

Veřejná vs. privátní IP adresa

V IT světě se rozlišuje mezi veřejnými a privátními IP adresami. Veřejnou IP adresu vám přidělí váš poskytovatel internetového připojení a je viditelná pro celý internet. 

Naopak privátní IP adresu používáte v rámci vaší domácí sítě a slouží k identifikaci jednotlivých zařízení (počítač, telefon, tiskárna). Router, který propojuje vaši domácí síť s internetem, pak funguje jako prostředník a překládá komunikaci mezi veřejnou a privátní IP adresou.

Jak můžete svou IP adresu skrýt?

Ačkoliv je IP adresa nezbytná pro fungování internetu, existují situace, kdy můžete chtít svou identitu online chránit a svou IP adresu skrýt. Naštěstí existuje několik způsobů, jak na to. 

Jednou z možností je použití VPN (virtuální privátní síť). VPN vytváří šifrované spojení mezi vaším zařízením a VPN serverem. Veškerý váš internetový provoz pak prochází přes tento server a vaše skutečná IP adresa je nahrazena IP adresou VPN serveru. 

Díky tomu je pro webové stránky a služby, které navštěvujete, obtížnější zjistit vaši skutečnou polohu a identitu. Další možností je využití proxy serveru. Podobně jako VPN i proxy server funguje jako prostředník mezi vaším zařízením a internetem. 

Proxy server ale nešifruje váš provoz, takže je méně bezpečný než VPN. Nicméně i proxy server dokáže skrýt vaši skutečnou IP adresu a zobrazit webové stránce IP adresu proxy serveru.

IP adresa je základní stavební kámen fungování internetu. Díky ní se můžou miliardy zařízení po celém světě vzájemně propojit a komunikovat. Ačkoliv se jedná o poměrně technický koncept, pochopení základních principů fungování IP adresy vám může pomoci lépe porozumět tomu, jak internet funguje a jak můžete chránit své soukromí.

Hledáte rychlý a spolehlivý internet? Zadejte adresu a vyberte si.
Vyplňte adresu přípojky (ulice a č.p.):