Rychlost.cz Články Jak propojit bezdrátově dva routery?

Jak propojit bezdrátově dva routery?

04.02.2019

Potřebujete spolehlivou síť, která bude pokrývat celou plochu domu včetně dílny, garáže nebo verandy a dvora? Pomocí dvou propojených routerů to snadno zvládnete, bezdrátové řešení je navíc značně jednodušší a umístění routerů můžete měnit bez nové instalace propojovacích kabelů. Instalace bezdrátové sítě se dvěma přemostěním propojenými routery není nijak nadmíru složitá. S tímto podrobným návodem to určitě zvládnete na jedničku!

Ne každý router bude vhodný

Přemostění neboli bridging zvládnou jen některé typy routerů, to musíte v první řadě prověřit. Pokud by totiž nepodporovaly funkci módu s označením "Bridge" nebo "Repeater" (což se stává především u levných modelů), můžete se pokusit o nahrání zakázkového open source firmware (DD-WRT), který funkci zpřístupní, ovšem u každého to nejspíš nepůjde. Pokud pořizujete nové routery pro vybudování bezdrátové sítě, ověřte si kompatibilitu s funkcí DD WRT na internetu ještě před zakoupením přístrojů. U přístrojů, které už máte doma, zjistíte dostupnost módu "Bridge" z dokumentace, kterou jste k přístroji při zakoupení dostali. Ovšem pokud nebude router použitelný pro zhotovení bezdrátové sítě, nevěšte hlavu, můžete síť propojit pomocí síťového kabelu.

Postup krok za krokem

 • Pro snadnější nastavení si oba routery přineste k počítači, na zvolená místa je umístíte až po skončení nastavovacího procesu a prověření funkčnosti sítě.
 • Jeden z routerů zvolíte jako HLAVNÍ (primární) a druhý bude sloužit jako sekundární. U primárního routeru provedete nastavení tak, jako kdyby byl určen k běžnému vysílání Wi-Fi signálu. Připojte ho k modemu a k počítači pomocí síťového kabelu. Odpojíte ho až po dokončení procesu nastavení bezdrátové sítě. Rozhodně si u něj musíte poznamenat jeho IP adresu, rozsah DHCP a masku podsítě.
 • Pokud jsou routery odlišného typu a jeden má výkonnější antény, zvolíte ho vždy jako primární. To umožní umístění sekundárního routeru v co největší vzdálenosti a tudíž dosažení maximálního pokrytí signálem.
 • Dalším krokem bude nastavení sekundárního routeru. To provedete tak, že sekundární router připojíte přes síťový kabel k počítači a následně otevřete jeho stránku pro kofiguraci. Sekundární router není třeba připojovat k modemu, po přihlášení vyhledáte stránky s označením "Bezdrátové" ("Wireless") nebo "Internet".
 • Následně zapnete mód "Bridge" (přemostění) tak, že v nastavení "Režim bezdrátové sítě" (Wireless Mode), "Režim sítě" (Network Mode) nebo "Typ připojení" (Connection Type) zvolíte "Přemostění připojení" (Bridge Mode) nebo "Režim opakovače" (Repeater Mode).
 • Pokud jste použili firmware DD-WRT, musíte zvolit mód "Režim opakovače" (Repeater Bridge). Když se v připojeném počítači žádná z výše uvedených nabídek nezobrazí, nejspíš tento router režim přemostění nepodporuje, využijte tedy propojení síťovým kabelem.
 • Nyní provedete specifikaci IP adresy sekundárního routeru tak, že ji zadáte podle rozsahu hlavního (primárního) routeru.
 • Příklad: Pokud je IP adresa IP primárního routeru například 192.168.1.1, zadejte 192.168.1.50 nebo podobně, ovšem vždy v rámci rozsahu DHCP hlavního (primárního) routeru. Rozhodně nezapomeňte zkontrolovat, zda se maska sítě shoduje s nastavením masky u hlavního (primárního) routeru.
 • Za závěr nastavení zadáte ještě unikátní idenntifikátor SSID (Service Set Identifier). Ten vám totiž umožní rozlišit, ke kterému routeru v síti se připojujete. Zpravidla je nejvhodnější připojovat se k bližšímu routeru, ale pokud se s mobilním příjímacím zařízením často pohybujete, zvolte si určitě ten silnější signál. Primární i sekundární router lze pojmenovat libovolně, ovšem kombinace písmen nebo čísel, připomínající poznávací značku na autě, nebývá pro orientaci tím pravým, raději zvolte popisnější označení (například "pokoj", patro", doma 1" a podobně).
 • Proveďte kontrolu nastavení způsobu zabezpečení, který musí být na obou routerech shodný (WEP, WPA, WPA2) a shodovat se musí i zadané heslo. Tím je nastavení ukončeno a routery by měly správně spolupracovat.
 • Posledním krokem, který provedete po prověření funkčnosti sítě, je umístění sekundárního routeru tam, kde chcete signál opakovat (tedy kam ho potřebujete rozšířit). Snažte se o takové umístění, aby mezi primárním a sekundárním routerem nebyly pro signál těžko prostupné překážky (železobetonové konstrukce, kovové pletivo ve stěnách a příčkách apod.).

TIP: Chcete zachovat opravdu dobrou kvalitu signálu i po přemostění? Umístěte tedy sekundární router tam, kde je zachováno alespoň 50 % síly signálu z hlavního (primárního) routeru.

Autor článku: Lukáš Benzl